Dariusz  Przybysz

      Strona Tytułowa    |    C.V.    |    Dydaktyka    |    Kontakt


Dydaktyka

Aktualności
Ogłoszenia

Zadania
Bieżące
Archiwalne

Pomoce
Pomoce dydaktyczne

Wyniki, zaliczenia
Sprawdziany
Nieobecności

Kontakt
Dyżur

Zadania bieżące

Zamieszczam tu zadania omawiane na zajęciach w bieżącym roku akademickim. Choć zadania zostały pogrupowane, tytuły poszczególnych zestawów odzwierciedlają jedynie w przybliżeniu ich zawartość. Rozwiązania zadań nie będą publikowane. Wyjątek stanowią niektóre zestawy zadań testowych.
UWAGA! Zadania mogą zawierać błędy. Będę wdzięczny za wszelkie uwagi.

 1. Rozkład jednej i kilku zmiennych   –   zestaw_1.pdf

 2. Aneks do zestawu 1   –   aneks_1.pdf

 3. Parametry poziomu wartości   –   zestaw_2.pdf

  Translacje i zadania   –   transl_par.pdf

  Test i translacje   –   test1_p_poz.pdf

  Odpowiedzi do testu   –   test1_odp.pdf

 4. Parametry rozproszenia   –   zestaw_3.pdf

  Test   –   test2_rozpr.pdf

  Odpowiedzi do testu   –   test2_odp.pdf

 5. Agregacja, standaryzacja, funkcje 2 zmiennych, kowariancja   –   zestaw_4.pdf

  Test   –   test3_agr.pdf

  Odpowiedzi do translacji z zestawu 4   –   zestaw_4_odp.pdf

  Odpowiedzi do testu   –   test3_odp.pdf

 6. Zależność stochastyczna, regresja I rodzaju i inne - zadania i test   –   zestaw_5.pdf

  Odpowiedzi do pytań testowych z zestawu 5   –   zestaw_5_test_odp.pdf

 7. Regresja liniowa i inne typy zależności - zadania i test   –   zestaw_6.pdf

  Odpowiedzi do pytań testowych z zestawu 6   –   zestaw_6_test_odp.pdf

 8. Korelacja rangowa - test i zadania   –   zestaw_7.pdf

  Odpowiedzi do pytań testowych z zestawu 7   –   zestaw_7_test_odp.pdf

 9. Regresja wielokrotna, korelacja cząstkowa - zadania i test   –   zestaw_8.pdf

  Odpowiedzi do pytań testowych z zestawu 8   –   zestaw_8_odp.pdf

 10. Zmienna losowa, próba losowa, bentralne twierdzenie graniczne   –   zestaw_9.pdf

  Odpowiedzi do pytań testowych z zestawu 9   –   zestaw_9_odp.pdf

 11. Estymacja punktowa, przedziałowa i inne zadania   –   zestaw_10.pdf

  Odpowiedzi do pytań testowych z zestawu 10   –   zestaw_10_odp.pdf

 12. Hipotezy parametryczne   –   zestaw_11.pdf

 13. Hipotezy nieparametryczne   –   zestaw_12.pdf

  Odpowiedzi do pytań testowych z zestawu 12   –   zestaw_12_odp.pdf

 14. Zestaw powtórkowy   –   zestaw_powtorkowy.pdf

  Zestaw powtórkowy - odpowiedzi   –   zestaw_powtorkowy_odp.pdf

 15. Egzaminy z poprzednich lat   –   egzaminy.zip

 16. Kolokwia z poprzednich lat (po pierwszym semestrze))   –   kol_come.zip