Dariusz  Przybysz

      Strona Tytułowa    |    C.V.    |    Dydaktyka    |    Kontakt


Dydaktyka

Aktualności
Ogłoszenia

Zadania
Bieżące
Archiwalne

Pomoce
Pomoce dydaktyczne

Wyniki, zaliczenia
Sprawdziany
Nieobecności

Kontakt
Dyżur

Pomoce dydaktyczne

  1. Graficzna ilustracja częstości rozkładu łącznego i warunkowego
      –   laczny_warunk.pdf

  2. Często popełniany błąd w traslacjach   –   transl.pdf

  3. Małe repetytorium z logarytmów   –   logarytm.pdf

  4. Dane na zajęcia komputerowe   –   proby.txt

  5. Własności zależności i niezależności stochastycznej   –   niez_stoch.pdf

  6. Standaryzowane parametry regresji wielokrotnej liniowej. Przykład   –   wiel_stand.pdf

  7. Praktyczne aspekty doboru próby losowej. (prezenatacja w Szkole Nauk Społecznych)   –   Praktyczne aspekty.pdf