Dariusz  Przybysz

      Strona Tytułowa    |    C.V.    |    Dydaktyka    |    Kontakt


Dydaktyka

Aktualności
Ogłoszenia

Zadania
Bieżące
Archiwalne

Pomoce
Pomoce dydaktyczne

Wyniki, zaliczenia
Sprawdziany
Nieobecności

Kontakt
Dyźur

Dyżur w sprawach dydaktycznych:

Instytut Socjologii
Uniwersytet Warszawski
ul. Karowa 18
sala 22
Terminy dyżurów w czasie wakacji 2017/8. Patrz plik   –   dyzury


Dyżuruję również w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, jednak podczas tego dyżuru nie udzielam konsultacji związanych z kursem statystyki. Możliwe jest jednak załatwienie spraw organizacyjnych np. wpis do indeksu, itp.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
pok. 116
Wtorek 12:30 - 14:30
Środa 12:00 - 14:00

Uwagi i pytania proszę kierować pod adres:

przybysz@ifispan.waw.pl