Dariusz  Przybysz

      Strona Tytułowa    |    C.V.    |    Dydaktyka    |    Kontakt


Dydaktyka

Aktualności
Ogłoszenia

Zadania
Bieżące
Archiwalne

Pomoce
Pomoce dydaktyczne

Wyniki, zaliczenia
Sprawdziany
Nieobecności

Kontakt
Dyźur

Dyżur w sprawach dydaktycznych:

Instytut Socjologii
Uniwersytet Warszawski
ul. Karowa 18
sala 22
Wtorek 10:15 - 11:15